یکشنبه 3 اردیبهشت 1396

درباره انجمن

رشته داروســازی بالینی (فارماکوتــراپی) در ایران از سال 1370 در کشور ما پا به عرصه وجود نهاد و از سال 1374 در دانشکده داروسـازی دانشـگاه علوم پزشکی تهران پذیرش دستیار تخصصی داروسازی بالینی شروع شد. هم اکنــون بیش از 50 فارغ التحــصیل این رشته در سراسر کشور مشغول ارائه خدمات دارویی بالینی می باشند و حدود 70 دستیار مشغول تحصیل هستند. در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشـور دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و مازندران دارای پذیرش دوره دستیاری و گروه داروسازی بالینــی بوده و دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان ، شیراز و مشهد دارای گروه داروسازی بالینی در دانشکده های داروسازی می باشند. ا

بیشتر
اخبار روز
در حال بارگذاری
What we do
نگاهی به کلیهء خدمات ما