چهارشنبه 14 خرداد 1399
کتابهای منتشر شده
عنوان : داروشناسی نسخه های دارویی- جلد دوم
شماره :    1
ماه :  

عنوان : واکنش های ناخواسته داروها
شماره :   
ماه :  

عنوان : پرسش و پاسخ بالینی در زمینه سل، پنومونی و آنفولانزای خوراکی
شماره :   
ماه :  

عنوان : مروری بر قطع و مصرف مجدد داروها قبل و بعد از اعمال جراحی
شماره :   
ماه :  

عنوان : کتابچه آموزشی داروهای بیماران دریافت کننده عضو پیوندی
شماره :   
ماه :  

عنوان : پکیج آموزشی OTC Therpay
شماره :    1
ماه :  

عنوان : پکیج آموزشی مهارت های ارزیابی بیمار و پایش دارودرمانی
شماره :    1
ماه :  

عنوان : پروتکل های دارودرمانی بالینی
شماره :    1
ماه :  

عنوان : دارودرمانی بیماری های سالمندان
شماره :    1
ماه :  

عنوان : دارودرمانی بیماریهای بافت همبند و استخوان (روماتولوژی)
شماره :    1
ماه :  

عنوان : داروشناسی نسخه های دارویی
شماره :    1
ماه :  

عنوان : تغذیه تام وریدی
شماره :    1
ماه :  

عنوان : تجویز و مصرف منطقی داروهای اعصاب و روان در دوران شیردهی
شماره :    1
ماه :  

عنوان : راهنمای کاربردی داروهای تزریقی
شماره :    1
ماه :  

عنوان : دارودرمانی سالمندان
شماره :    1
ماه :  

عنوان : راهنمای جامع و کاربردی گاواژ داروها
شماره :    1
ماه :  

عنوان : ساخت داروهای ترکیبی
شماره :    1
ماه :  

عنوان : فرهنگ جامع اطلاعات دارویی خانواده
شماره :    1
ماه :  

عنوان : راهنمای استفاده از فراورده های آرایشی و بهداشتی
شماره :    1
ماه :  

عنوان : اصول خدمات دارویی در بیمارستان
شماره :    1
ماه :  

عنوان : مبانی داروسازی بالینی و بیمارستانی
شماره :    1
ماه :  

عنوان : مبانی فارماکونوتریشن
شماره :    22
ماه :  

عنوان : اطلاع رسانی دارویی(اصول و روشهای کاربردی)
شماره :    1
ماه :  

عنوان : خلاصه و آزمونهای فارماکولوژی
شماره :    21
ماه :  

عنوان : نسخه های کاربردی بیماریهای پوست ، مو و ناخن
شماره :    20
ماه :  

عنوان : راهنمای کاربردی داروهای تزریقی
شماره :    18
ماه :  

عنوان : مروری بر قطع و مصرف مجدد داروها قبل و بعد از اعمال جراحی
شماره :    17
ماه :  

عنوان : وارفارین چیست؟
شماره :    16
ماه :  

عنوان : پرسش و پاسخ بالینی در زمینه آسم و COPD
شماره :    15
ماه :  

عنوان : پرسش و پاسخ بالینی در زمینه سل، پنومونی و آنفولانزای خوکی
شماره :    14
ماه :  

عنوان : کتابچه آموزشی داروهای بیماران دریافت کننده عضو پیوندی
شماره :    13
ماه :  

عنوان : اصول تجویز منطقی دارو
شماره :    12
ماه :  

عنوان : اطلاعات دارویی (مقایسه کاربردی گروههای دارویی)
شماره :    11
ماه :  

عنوان : اطلاعات دارویی ایران
شماره :    10
ماه :  

عنوان : راهنمای سریع تهیه و تجویز داروهای وریدی در بخش مراقبت های ویژه
شماره :    9
ماه :  

عنوان : اصول کاربردبالینی آنتی بیوتیک ها
شماره :    8
ماه :  

عنوان : دارو درمانی بیماریهای دستگاه غدد درون ریز و زنان
شماره :    7
ماه :  

عنوان : دارو درمانی بیماریهای گوارشی
شماره :    6
ماه :  

عنوان : داروشناسی نسخه های رایج
شماره :    5
ماه :  

عنوان : دارودرمانی بیماریهای قلبی ، عروقی و تنفسی
شماره :    4
ماه :  

عنوان : جداول کاربردی برای پزشکان و داروسازان
شماره :    3
ماه :  

عنوان : دارودرمانی بیماریهای عفونی
شماره :    2
ماه :  

عنوان : راهنمای منابع اطلاعات دارویی
شماره :    1
ماه :