سه شنبه 19 اسفند 1399
فعالیت های بالینی

قابل توجه کاربران محترم: متقاضیان دریافت پروتکل های درمانی تهیه شده در بیمارستان امام خمینی می توانند به آدرس اینترنتیinfo@clinicalpharmacy.ir ایمیل زده و فایل مربوط به پروتکل درخواستی خود را دریافت نمایند. لازم به ذکر است تنها اعضاء پیوسته انجمن می توانند این پروتکل ها را دریافت نمایند.

  پروتکلهای درمانی تهیه شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی (ره)

-پروتکل پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی و حوادث ترومبوآمبولی در بیماران بستری در بخشهای مدیکال

-پروتکل پیشگیری از زخمهای گوارشی در بیماران بستری در بخشهای مدیکال

-پروتکل اصلاح آب و الکترولیتها در بیماران بستری در بخشهای مدیکال

-پروتکل کنترل قند در بیماران بستری در بخشهای مدیکال

-پروتکل کنترل اضطراب ، بی قراری (آژیتاسیون) و بی خوابی در بیماران بستری در بخشهای مدیکال

- پروتکل کنترل تشنج در بیماران بستری در بخشهای مدیکال

- پروتکل حمایتهای تغذیه ای (وریدی و خوراکی) در بیماران بستری در بخشهای مدیکال

-راهنمای تنظیم دوز آنتی بیوتیکها در نارسایی کلیوی

-راهنمای تنظیم دوز آنتی بیوتیکها در نارسایی کبدی

-راهنمای تنظیم دوز داروهای ضدسل در نارسایی کبدی و کلیوی

-راهنمای پایش و درمان عوارض داروهای ضد سل

-راهنمای پایش و درمان عوارض داروهای آنتی رتروویرال

-راهنمای تنظیم دوز داروهای آنتی رتروویرال در نارسایی کلیوی و کبدی

-راهنمای تجویز کلیستین (پلی میکسین ای)

-راهنمای تزریق داخل نخایی و بطنی آنتی بیوتیکها

-راهنمای تجویز آنتی بیوتیکها از طریق نبولایزر

-راهنمای تجویز کورتیکواستروئیدها در عفونتها

-پروتکل کنترل درد در بیماران بستری در بخشهای مدیکال

-تغییزات فارماکوکینتیک آنتی بیوتیکها در شراط بحرانی

-پارامترهای پایش آنتی بیوتیکها در حین درمان

-راهنمای آماده سازی، سازگاری ، پایداری و نحوه تجویز آنتی بیوتیکها

-پروتکل استفاده از داروهای ضدقارچ (آمفوتریسین-وریکونازول و کسپوفانژن)

-پروتکل تجویز داروهای ضد ویروس (آسیکلوویر-گان سیکلوویر)

-راهنمای استفاده از مواد ضدعفونی کننده در بخش

-راهنمای استفاده از مکملها و ویتامینها در بیماران بستری در بخشهای مدیکال

-پروتکل تجویز آنتی بیوتیکها در بیماران چاق

-پروتکل تبدیل آنتی بیوتیک تزریقی به خوراکی در بیماران بستری

-پروتکل تجویز انتی بیوتیک تزریقی در بیماران سرپایی

-پروتکل حساسیت زدایی کوتریموکسازول

-پروتکل حساسیت زدایی داروهای ضد سل

-فارماکوکینتیک آنتی بیوتیکها در عفونتهای مغزی

-فارماکوکینتیک وانکومایسین

-فارماکوکینتیک آمینوگلی کوزیدها

-پروتکل پیشگیری و درمان عوارض کلیوی آمینوگلی کوزیدها

-تغییرات فارماکوکینتیک آمینوگلی کوزیدها و وانکومایسین در شرایط خاص

-پروتکل تجویز یکبار در روز آمینوگلی کوزیدها

-پروتکل مانیتورینگ عوارض کبدی داروهای ضد سل