شنبه 28 فروردین 1400
Rss
کانال دارو درمانی
10:33 1395/12/28
11:23 1395/12/01
انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران با همکاری مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو برگزار می کند:
08:57 1395/11/10
انجمن متخصصین داروسازان بالینی درنظر دارد در راستای رسالت خطیر داروسازان بالینی در جهت ارتقای خدمات دارودرمانی، هشتمین همایش داروسازی بالینی را با محوریت "خدمات دارودرمانی بیمار-محور در بیماران سرپایی و بستری" در تاریخ سوم، چهارم و پنجم خرداد ماه ۹۶ در سالن همایشهای بین المللی رازی برگزار کند.