جمعه 16 خرداد 1399
کانال دارودرمانی
10:33:01 1395/12/28
11:23:26 1395/12/01
انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران با همکاری مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو برگزار می کند:
08:57:56 1395/11/10
انجمن متخصصین داروسازان بالینی درنظر دارد در راستای رسالت خطیر داروسازان بالینی در جهت ارتقای خدمات دارودرمانی، هشتمین همایش داروسازی بالینی را با محوریت "خدمات دارودرمانی بیمار-محور در بیماران سرپایی و بستری" در تاریخ سوم، چهارم و پنجم خرداد ماه ۹۶ در سالن همایشهای بین المللی رازی برگزار کند.