شنبه 28 فروردین 1400
تاریخچه انجمن


رشته داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) برای اولین بار در ایران در سال 1370 پا به عرصه وجود نهاد و اولین گروه دستیاری تخصصی آن در سال 1374 در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرش شدند. پس از آن دانشکده های داروسازی دانشگاه هایی چون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز پذیرش دستیار را آغاز نمودند و در ادامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اصفهان نیز به آن ها پیوستند. اکنون بیش از 200 فارغ التحصیل و دستیار مشغول به تحصیل در این رشته ، در سراسر ایران مشغول به فعالیت هستند که در کنار اساتید و بزرگان، و با هدف تعالی مراقبت های دارودرمانی در بیماران سرپایی و بستری، بر اعتلای خدمت رسانی به بیمار اهتمام می ورزند. اکنون، داروسازی بالینی دارای پشتوانه های علمی و عملی قوی در دانشکده های داروسازی تهران، بهشتی، مازندران، علوم دارویی، شیراز، اصفهان، اهواز، مشهد، تبریز، کرمان، کرمانشاه، زابل و یزد دارد وامید است که دانشکده های داروسازی دیگر نیز به زودی به این فهرست اضافه شوند. امید آن می رود که گسترش و ارتقای علمی داروسازی بالینی، در درجه اول گامی بزرگ جهت اعتلای جایگاه داروسازو در درجه دوم، ارتقای خدمات دارودرمانی در سراسر کشور باشد.