پنجشنبه 27 مهر 1396
 

 

اعضاء هیأت مدیره

سمت

دکتر جمشید سلام زاده

رئیس انجمن

دکتر شادی ضیائی

دبیر انجمن

دکتر خیراله غلامی

خزانه دار انجمن

دکتر محمدرضا جوادی

بازرس انجمن

دکتر خیراله غلامی

نائب رئیس انجمن

دکتر رامین ابریشمی

عضو هیأت مدیره

 دکتر بهادر میر رحیمی

 عضو هیأت مدیره

دکتر کاوه اسلامی

عضو هیأت مدیره