شنبه 28 فروردین 1400
شرایط عضویت انجمن
1- دارا بودن مدرک تخصصی داروسازی بالینی (عضو پیوسته) ویا داروسازی عمومی (عضو ناپیوسته)*
*اعضای ناپیوسته می توانند با کسب شرایط لازم و نظر هیئت مدیره انجمن بعد از مدتی به عضویت پیوسته تبدیل شوند.

2- واریز حق عضویت به مبلغ سالیانه 300000 ریال برای اعضای پیوسته و 100000 ریال برای اعضای ناپیوسته به شماره حساب 274919031 بانک ملت شعبه خردمند شمالی به نام انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران و ارسال فیش به دفتر انجمن با شماره فکس 88327722

3- ارائه 2 قطعه عکس 4*3

4-واریز مبلغ 50000 ریال جهت هزینه صدور کارت عضویت به حساب انجمن

5-ارائه کپی کارت نظام پزشکی ، کپی کارت ملی و کپی شناسنامه

6- جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 88326454 ( آقای یساره افرا ) تماس حاصل فرمایید .